Tre saker att tänka på innan beställning av digital marknadsföring

Written by Markus

3 april, 2019

1. Ha ett syfte och mål med din beställning av digital marknadsföring.

Innan vi beställer digital marknadsföring behöver vi först förstå vad som ska uppnås med insatsen. Varför beställer vi digital media? Vill vi höja besökarantalet till vår hemsida? Konvertera fler i vår kampanj?

När vi har koll på detta så kan vi mer övergripande ta tag i vilka strategier som bör prioriteras. Var tyngden bör ligga och mot vem vi riktar vår marknadsföring.

Även om vi inte med säkerhet kan säga vad den exakta kostnaden blir för att konvertera en kund så är budgetering ändå viktig för att någorlunda kunna räkna på ROAS (Return On Ad Spent). Som resultat får vi en uppskattning om det är värt insatsen i slutändan.

Sammanfattning:

  • Varför gör vi det och vad vill vi nå med insatsen?
  • Vem riktar vi oss mot?
  • Hur ser vår budget ut?
  • Hur ser den initiala ROAS ut? 

Att ha koll på syftet och målet med sina insatser är avgörande för bästa resultat.

2. Är försäljningskanalen redo?

Det går snabbt att börja driva trafik till t.ex. en hemsida men är den redo för trafiken som kommer in? Är det rätt budskap som möter den potentiella kunden? Är upplevelsen sömlös? Känner den potentiella kunden igen sig från annons till hemsida? Allt detta och mycket mer är viktiga aspekter för att upplevelsen ska leda till konvertering.

Att ha sin huvudsakliga informationskälla up to date är a och o när trafik börjar strömma in. Det är inte bara landningssidan för annonsen som ska vara check. Vi vill även att övriga hemsidan representerar det vi står för. Om den potentiella kunden väljer att stanna kvar på sidan tack vare relevant innehåll kommer vara vitalt i byggandet av relation och lojalitet.

Sammanfattning:

  • Har vi rätt budskap som möter vår potentiella kund vid besök från annonsklick?
  • Är resterande delen av hemsidan representativ och inbjudande?
  • Har vi möjlighet till dialog och relationsbyggande genom hemsidan?

Långsiktiga relationer leder till mer effektiva konverteringar i framtiden.

3. Har vi rätt resurser avsatta?

Förutom planering av strategier kring vad vi vill uppnå och vem vi vill nå så behöver rätt resurser finnas på plats. Kommer insatsen skötas inhouse eller ska konsulter sköta jobbet?

Vem som gör vad och hur mycket tid som ska läggas på det är viktigt för att få igenom den tydligt satta strategin som finns. Den ska inte bara finnas i teorin utan den ska även uträttas i praktiken.

Även vilken budget som ska läggas på annonseringen och under vilken period pengarna ska läggas är av relevans. Idag är det svårt att stå ut i den digitala världen. För att synas behövs justering av kampanjer och omvärdering av strategin under kontinuerlig basis. Har vi inte personal och timmar på plats är det lätt att allt faller platt och den initiala budgeten som är lagd får inte den avkastning som tänkt.

Sammanfattning:

  • Värdesätt om det är mest effektivt att lägga jobbet inhouse eller externt.
  • Vem gör vad och när ska det utvärderas?
  • Hålla sig till den långsiktiga strategin men våga göra justeringar kring insatserna.

Att ha rätt resurser på plats gör dina insatser mer pricksäkra.

Klicka dig in på vår kurssida för att läsa mer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Som prenumerant får du tillgång till blogginläggen tidigare än alla andra.

Dinnovate AB
Kungsportsavenyen 37
411 36 Göteborg

Tel: +46 735 44 95 97
info@dinnovate.se