FAQ

Här under har vi samlat de vanligaste frågorna. Skulle du inte finna informationen du söker så går det bra att kontakta oss på info(at)dinnovate.se.

Hur vet jag om jag är behörig?

Grundläggande behörighet:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 6 (engelska B), 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
  • Matematik 2 (Matematik B), 100p

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Information kring behörighet samt blankett för att söka med reell kompetens finns på YrkesAkademins hemsida.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, du har rätt att ansöka om CSN för hela studietiden.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbeskedet skickas ut kring midsommar.

Vad innebär LIA?

LIA – Lärande i arbete innebär att du praktiserar på heltid hos ett företag och jobbar med uppgifter kopplade till utbildningen. LIA:n sker sammanhängande under 10-12 veckor.

Kan jag jobba parallellt med utbildningen?

Utbildningen är på heltid och undervisning sker på dagtid. Vi rekommenderar ej att man jobbar heltid parallellt med utbildningen. 

Vilket/Vilka språk används under utbildningen?

Undervisningen sker på svenska, men mycket av materialet är på engelska.

Är de fysiska träffarna obligatoriska?

På träffarna kan examinerande moment genomföras, vilka ligger till grund för det betyg du får i den aktuella kursen.

Dinnovate AB
Kungsportsavenyen 37
411 36 Göteborg

Tel: +46 735 44 95 97
info@dinnovate.se