Livekurs: Bli en mästare på Amazon - från varumärkesskydd till försäljningsoptimering

Denna omfattande kurs är designad för att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att effektivt optimera ditt varumärkes närvaro på Amazon. Genom att fokusera på nyckelelement som en kanalspecifik strategi, varumärkesskydd och innehållsoptimering, kommer du att få insikter och praktisk erfarenhet för att skapa och genomföra en skräddarsydd strategi för ditt varumärke.

 

Kursen börjar med att utforska det unika, konkurrensutsatta landskapet på Amazon och hur man navigerar på denna globala marknadsplats. Du kommer att få lära dig om de olika aspekterna av att sälja på Amazon, från att utforma en kanalspecifik strategi som passar din produkt och ditt varumärke, till att resonera kring sortiment och positionering för att maximera din synlighet och försäljning.

 

En central del av kursen fokuserar på varumärkesskydd. Du får lära dig om Amazon’s Brand Registry och dess betydelse för att skydda ditt varumärke. Du kommer också att ta del av diskussioner om riskerna och möjligheterna på Amazon och de nödvändiga stegen för att lyckas sälja och skydda ditt varumärke i denna dynamiska och komplexa marknadsplats.

 

En annan viktig aspekt av kursen handlar om innehållsoptimering. Kursen kommer att guida dig genom vikten av att skapa och anpassa innehåll för Amazon, inklusive praktiska tips och case studies. Du kommer att få insikt i AI-användning för content-strategi och hur du kan optimera din exponering och räckvidd på plattformen.

 

I analysdelen av kursen kommer du att dyka djupt in i Amazon’s SaaS Ecosystem. Du kommer att utforska kunddata på Amazon, dess begränsningar och möjligheter, och hur du kan använda denna data för att förbättra dina försäljningstekniker. Kursen kommer också att diskutera hur du harmoniserar dina försäljningskanaler med Amazon för att maximera din affärspåverkan.

 

Efter att ha slutfört kursen kommer du att gå bort med en djupgående förståelse för Amazon’s unika marknadsplats, hur du kan optimera din närvaro på plattformen, och hur du kan använda Amazon-specifika verktyg och data för att skydda ditt varumärke och öka din försäljning. Oavsett om ditt mål är att öka din försäljning på Amazon, skydda ditt varumärke, eller bara förbättra din förståelse för denna viktiga försäljningskanal, kommer denna kurs att ge dig de insikter och verktyg du behöver för att lyckas.

I priset ingår även 30 minuter där du ihop med Max på egen hand går igenom de frågor och funderingar du har.

Max Graap

Digital Crew Nordic

E-commerce and Amazon Specialist