YH-utbildning Marketing Automation Specialist Distans - 400 YH-poäng

Vad är Marketing Automation?

Marketing automation kan beskrivas som processen där man genom digitala verktyg och strategier möjliggör automatiserad och effektiv kommunikation till rätt person vid rätt tillfälle och med rätt budskap och här är Hubspot, Apsis och ActiveCampaign exempel på denna typ av verktyg men även email-program såsom MailChimp hör hit. 

 

Ett skifte bort från traditionell pushbaserad marknadsföring mot värdebaserad, relevant och personlig kommunikation

Genom marketing automation vill man komma bort ifrån kommunikation som är opersonlig, irrelevant och som ej skapar något värde för mottagaren.  Till skillnad från radio och TV så är fokus på att leverera innehåll som den potentiella kunden upplever som relevant och värdeskapande för henne eller honom och exempel på marketing automation är automatiserade SMS eller e-mailutskick till en målgrupp med specifika intressen. Här kan personer inom denna målgrupp genomfört en viss typ av aktivitet som till exempel lämnat sin email för att få mer information om en specifik vara eller tjänst.

Skulle du vilja läsa en YH-utbildning inom marketing automation?

Då kan vår distansutbildning vara något för dig! Tillsammans med Yrkesakademin tog vi på Dinnovate fram en av Europas första distansutbildningar inom marketing automation. Utbildningen är på 2 år (400 YH-poäng) samt går på distans och det fanns flera anledningar till att vi tog fram utbildning. Den allra största var det akuta behovet av just denna typ av kompetens och kunskap på arbetsmarknaden. Att den är utformad som distansutbildning är en medveten strategi då vi är övertygade om att framtidens utbildningssystem i stor utsträckning ej kommer bedrivas på det sätt vi ser idag där man är bunden till en plats för att studera. Detta upplägg möjliggör även för studerande i hela landet att bli en del av Sveriges framtid. Lär mer om vår utbildning på Yrkesakademins hemsida här.

Vad gör en Marketing Automation Specialist?

I arbetet så kommer du vara en del av att leda förändringen från traditionell marknadsföring mot datadrivna automatiserade marknadsföringsinsatser. Du kommer bland annat att skapa målgruppsanpassat innehåll och jobba med CRM- och marketing automation-plattformar för att skräddarsy kundupplevelser baserat på data och insikter. Utöver det kommer du även få lära dig att planera för att driva automatiserade kampanjer baserade på kunddata, analysera och dra slutsatser kring kundresor.

En utbildning som ger dig unik kompetens på en framtida arbetsmarknad

Utbildningen ger en unik förståelse för marketing automation som koncept och strategi vilket är väldigt eftertraktat i näringslivet. Vi gör detta genom kurser som behandlar bland annat content management, inbound marketing, sociala medier och CRM-system och sammantaget gör det att du får en bred förståelse för hur allt hänger ihop. En del av arbetet innebär även…

Att hantera och segmentera CRM-data för målgruppssegmentering, analysera kundresor genom exempelvis RACE/AIDAR-modeller och jobba med intressestyrd marknadsföring.

Jobbmöjligheter för en Marketing Automation Specialist

Digital marknadsföring och försäljning har haft en kraftig tillväxt senaste åren och personer med kunskap inom marketing automation är mycket efterfrågade av branschen.

De jobb utbildningen bland annat leder till är:

 • MARKETING AUTOMATION SPECIALIST
 • DIGITAL MARKNADSFÖRARE
 • MARKETING AUTOMATION COORDINATOR
 • CONTENT MARKETING SPECIALIST
 • DIGITAL MARKETING COORDINATOR
 • CONTENT MANAGEMENT SPECIALIST
 • LEAD GENERATION SPECIALIST

Enligt en undersökning gjord 2020 där 400 jobbannonser granskades rankades Marketing Automation Specialist som 5e hetaste kompetensen för marknadsförare, läs mer på om undersökningen på Utbildning.se

Upplägg för utbildningen Marketing Automation Specialist

Du studerar på heltid och den man behöver vara tillgänglig under dagtid och utbildningen innehåller även fysiska träffar där det bland annat kan vara seminarier, workshops och gästföreläsningar. Det är totalt 10 fysiska träffar under utbildningens 2 år och dessa träffar brukar vara väldigt uppskattade bland studerande. 

Poäng:

400 YH-poäng

Utbildningsort:

Helsingborg – Distans

Läs mer om hur du distansstudier fungerar hos Yrkesakademin.

 

CSN:

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Kursstart:

30 augusti 2021

Sista ansökningsdag:

15 maj 2021

 

Bra att veta

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskild behörighet:

 • Engelska 6 (Engelska B), 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Matematik 2 (Matematik B)

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om reell kompetens och hur du ansöker via Yrkesakademin här.

Motsvarande kunskap kan t.ex. ha erhållits genom yrkeserfarenhet inom handel med kundbemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp. Du använder då blanketten för att redogöra för din ”reella kompetens” och bilägger ansökan precis som med betygskopior.

Kurser i utbildningen

 • Content Management, 45 YH-poäng
 • Customer relationsship management (CRM), 50 YH-poäng
 • Kundcykel – RACE-modellen, 30 YH poäng
 • Terminologi Digital marknadsföring, 10 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys, 60 YH-poäng
 • Lagar och förordningar, 20 YH-poäng
 • Social Media, 35 YH-poäng
 • Lead Generation & Market Automation, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 – Marketing automation, 70 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YHpoäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Kunskapsmål för utbildningen

 • Jobba inom digital marknadsföring och mer specifikt marketing automation
 • Leda säljprocesser och kampanjer målfokuserat samt driva affärsmässiga förhandlingar på svenska och engelska.
 • Tillämpa varumärkesbyggande och/eller transaktionell marknadsföring utifrån givna mål.
 • Agera sammanhållande kring försäljning med särskilt fokus på marknad, sälj och kundsupport men också i relation till content och social media närvaro.
 • Kunna arbeta självständigt och i team med inriktning digital försäljning och marknadsföring.
 • Leda en förändringsprocess från mer traditionell marknadsföring och försäljning till marknads automation och användning av digital marknadsföring och genering av
 • Bistå företagsledningen som resurs vid anpassning av bolagets strategi att inkludera digitala användningar och möjligheter.

Distansstudier

En utbildning på distans passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

Antal fysiska träffar: 10 stycken.