Nu släpps online-kursen “GDPR & Schrems II” hos Dinnovate Academy

gdpr-schremsii

Har du koll på GDPR och Schrems II eller behöver du gå en kurs?

Den 16:e juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Domen kommer i det så kallade Schrems II-målet, och innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

För dig som jobbar med GDPR-frågor eller som dataskyddsombud i en organisation, är det oerhört viktigt att känna till vad det Schrems II innebär för er verksamhet.

I vår kurs GDPR och Schrems II får du grundkunskap kring GDPR (General Data Protection Regulation) samt kunskap kring domen Schrems II. Kursen innehåller bland annat:

  • vad företag och myndigheter behöver göra för att i framtiden följa Schrems II och de europeiska riktlinjerna.
  • att göra en analys samt riskbedömning av de sammanhang som berörs av domen.
  • att ge förslag på åtgärder för att följa de nya riktlinjerna inom GDPR.
  • vilka rekommendationer som EDPB (Europeiska dataskyddsstyrelsen) ger.
  • en checklista som hjälper dig att börja strukturera upp arbetet kring GDPR.

Nyfiken på kursen? Se pris och tillgänglighet här >

Relaterade artiklar