Executive utbildningar

På Dinnovate Academy hjälper vi dig med dina behov och skapar skräddarsydda executive-utbildningar för ledningsgrupper, styrelser och HR. Vi erbjuder kurser och utbildningar som fokuserar på innovation, ledarskap och strategiskt beslutsfattande, för att hjälpa dig och din organisation att utvecklas i den snabbt föränderliga affärsvärlden.

Vi förstår att varje företag är unikt, och därför erbjuder vi skräddarsydda program som uppfyller era specifika behov och utmaningar. Våra erfarna instruktörer, med gedigen branschkompetens, är engagerade i att skapa en inspirerande och interaktiv inlärningsmiljö för att driva påverkan och skapa bestående förändringar i era organisationer. 

Dinnovate har ett omfattande nätverk av erfarna personer från både näringslivet och den akademiska världen. Genom att förmedla era specifika behov kan vi skapa en optimal paketlösning för er. Vårt nätverk inkluderar entreprenörer, styrelseexperter, företagsledare, professorer och politiker, vilka alla bidrar med sina unika perspektiv och kunskaper för att möta era förväntningar.

Vi erbjuder ett antal olika utbildningar och seminarier, noggrant utvalda och anpassade för att erbjuda den mest värdeskapande inlärningsupplevelsen. Låt oss tillsammans utforska möjligheterna och hitta det perfekta upplägget för er organisation.

Under denna 4-timmars kurs får du insikt i hur du kan förbättra styrningen i ditt tillväxtbolag från ägar- och styrelseperspektiv. Kursen täcker specifika utmaningar för tillväxtbolag och presenterar en modell för styrning som kombinerar agilitet och rigiditet. Du kommer också att utforska moderna KPI-set, deras tillämpning och hur de kan användas för att mäta och driva framgång.

Slutligen kommer kursen att behandla invändningar som kan uppstå i samband med den föreslagna styrningsmodellen och hur du kan bemöta dem på ett effektivt sätt. Utveckla din förmåga att styra ditt tillväxtbolag på bästa möjliga sätt genom att delta i denna kurs.

Kursen lämpar sig för: Ägare, styrelsemedlemmar, ledningsgrupper och andra beslutsfattare inom tillväxtbolag som vill förstå och förbättra styrningen ur ett ägar- och styrelseperspektiv.

Du kommer lära dig:

 1. Identifiera utmaningar som är specifika för tillväxtbolag.
 2. Lära sig en modell för styrning som balanserar agilitet och rigiditet.
 3. Förstå och använda moderna KPI-set och dess tillämpning.
 4. Hantera invändningar som kan uppstå och bemöta dem effektivt.

Intresseanmälan

Denna 2-timmarsföreläsning erbjuder en grundlig genomgång av aktuella trender inom både intern och extern kommunikation. Genom att utforska nordiska, europeiska och globala trender hjälper vi dig att förstå och anpassa din kommunikationsstrategi. Kursen täcker även trender inom ledarskap, organisation, processer, mediaslag och riskhantering, vilket ger dig verktygen för att hålla motivationen hög i organisationen och strategiskt planera för en framgångsrik framtid.

Kursen lämpar sig för: Målgrupp: Ledningsgrupper, kommunikations- och HR-personal, samt medarbetare intresserade av att förstå och förbättra kommunikationsstrategier.

Du kommer lära dig:

1. Förstå nordiska, europeiska och globala trender inom kommunikation.

2. Identifiera externa och interna trender inom ledarskap, organisation, processer, mediaslag och riskhantering.

3. Förbättra organisationskommunikation och hålla motivationen hög.

4. Strategiskt planera för en framgångsrik framtid i en föränderlig omvärld.

Intresseanmälan

Denna 2-timmarskurs ger dig insikter och verktyg för att styra och leda framgångsrika IT-projekt. Kursen täcker allt från att identifiera och lösa de vanligaste misstagen som leder till misslyckade IT-projekt, till att använda styrdokument, kommunikation och KPI:er för att säkerställa framgång. Du får även lära dig vikten av stakeholdermanagement och ledarskap för att skapa en lärande organisation och balansera resurser. Med hjälp av verkliga exempel får du en djupare förståelse för hur du kan koppla affärsdrivande KPI:er till IT-projektinvesteringar och optimera dina projekt för bästa möjliga resultat.

Kursen lämpar sig för: Projektledare, IT-chefer, ledningsgrupper, styrelser och alla som är involverade i planering och genomförande av IT-projekt.
Du kommer lära dig:
1. Identifiera de vanligaste misstagen som leder till misslyckade IT-projekt och föreslagna lösningar.
2. Förstå vikten av styrdokument och kommunikation för riskbalanserad framåtdrift.
3. Använda rapportering och KPI:er för att övervaka projektets framgång.
4. Koppla affärsdrivande KPI:er till IT-projektinvesteringar och förstå deras värde.
5. Behärska stakeholdermanagement på ägar-, styrelse- och ledningsnivå.
6. Utveckla ledarskap för att bygga en lärande organisation och balansera mellan interna resurser och externa konsulter.

Intresseanmälan

Kursen kommer att behandla ämnen som struktur och process vid kris, riskhantering och genomförande av kommunikationsplaner. Deltagarna kommer också att få insikt i vikten av att skilja mellan extern och intern kommunikation, samt hur man kan ansvarsfördela inom organisationen. Genom att titta på exempel från verkliga situationer kommer deltagarna att få lära sig hur man undviker vanliga misstag och istället agera på ett effektivt sätt vid kris.

Kursen lämpar sig för: Ledningsgrupper, HR-personal och andra nyckelpersoner inom organisationen som är involverade i krisberedskap och kommunikation vid kris.
Du kommer lära dig:
1. Ökad förståelse för effektiv kommunikation vid kris
2. Praktiska verktyg och strategier för hantering av extern och intern kommunikation
3. Förståelse av ansvarsfördelning inom organisationen
4. Exempel från verkliga situationer
5. Lärdomar om att undvika vanliga misstag och föredragna åtgärder

Intresseanmälan

Denna 2-timmarskurs ger dig verktyg och insikter för att framgångsrikt driva och genomföra en digital transformation inom din organisation. Kursen täcker viktiga aspekter såsom stakeholdermanagement på ägar-, styrelse- och ledningsnivå, samt metoder för att undvika suboptimering och underinvestering. Du kommer också att lära dig om värdet av moderna KPI:er och mätbarhet i den digitala transformationen. Slutligen kommer kursen att fokusera på att utveckla ledarskap som främjar en lärande organisation och drar full nytta av digitala möjligheter. Ta steget mot en framgångsrik digital transformation med den här kursen.

Kursen lämpar sig för: Ledningsgrupper, styrelser och andra beslutsfattare inom organisationen som är ansvariga för att driva och övervaka den digitala transformationen

Du kommer lära dig:

1. Behärska stakeholdermanagement på ägar-, styrelse- och ledningsnivå.

2. Använda en modell för att undvika suboptimering eller underinvestering.

3. Förstå värdet av moderna KPI:er och mätbarhet i den digitala transformationen.

4. Utveckla ledarskap för att bygga en lärande organisation och dra full nytta av digitala möjligheter.

Intresseanmälan

Kursen ger dig kunskap och insikt i hur du moderniserar lärande och kunskapsdelning på ditt företag genom att använda Edtech-lösningar. Den tar upp exempel på lämpliga system och tjänster för HR, IT, kunskapsdelning och snabb, agil kommunikation. Du kommer också att få förståelse för de positiva vinster en Edtech-satsning kan ge ditt företag, med exempel från verkligheten. Dessutom lär du dig hur du motiverar dina medarbetare att vilja använda nya tjänster och verktyg, vilket bidrar till ökad motivation och engagemang inom organisationen.

Kursen lämpar sig för: HR-personal, IT-personal, ledningsgrupper och andra beslutsfattare inom organisationen som är intresserade av att modernisera lärande och kunskapsdelning genom Edtech-lösningar.

Du kommer lära dig:

 1. Att utforska exempel på lämpliga system och tjänster för HR, IT, kunskapsdelning samt snabb och agil kommunikation.
 2. Förstå de positiva vinsterna med en Edtech-satsning på ditt företag genom exempel från verkligheten.
 3. Lära sig strategier för att motivera medarbetare att använda nya tjänster och verktyg.

Intresseanmälan

Under detta 1-dagsseminarium lär du dig hur du effektivt förbereder ditt bolag inför kapitalanskaffning eller exit. Kursen täcker viktiga områden såsom styrning och dokumentation, IT-system och rapportering, ägar-, styrelse-, lednings- och organisationsaspekter. Du får även insikt i do´s and don´ts vid framtagning av memorandum och blir medveten om möjligheter och fällor som kan uppstå under processen. Genom att delta i detta seminarium får du den kunskap och de verktyg som krävs för att framgångsrikt navigera i kapitalanskaffning eller exit-processen för ditt bolag.

Kursen lämpar sig för: Ledningsgrupper, styrelser, ägare och andra beslutsfattare inom organisationen som överväger kapitalanskaffning eller exit.

Du kommer lära dig:

 1. Förstå vikten av styrning och dokumentation vid kapitalanskaffning eller exit.
 2. Hantera IT-system och rapportering inför en kapitalanskaffning eller exit.
 3. Behärska ägar-, styrelse-, lednings- och organisationsaspekter vid kapitalanskaffning eller exit.
 4. Lära sig dos and donts vid framtagning av memorandum.
 5. Känna till möjligheter och fällor under kapitalanskaffning eller exit-processen.

Intresseanmälan

Denna kurs ger dig insikt i do´s and don´ts för distribution och export, med fokus på nordiska, europeiska och globala perspektiv. Kursen behandlar Amazons påverkan på din distributionsstrategi och hur du kan anpassa din export- och distributionsstrategi utifrån ditt varumärkes styrka samt tillgång till kapital. Dessutom lär du dig om produktionens set-up och dess inverkan på strategin, inklusive minimiorderkvantitet (MOQ) och faktorer som flexibilitet och snabbhet. Förbättra din förmåga att navigera i distribution och export genom att delta i denna kurs.

Kursen lämpar sig för: Ledningsgrupper, styrelser, marknadsförings- och försäljningsansvariga som är intresserade av att förbättra sina distributions- och exportstrategier.

Du kommer lära dig:

 1. Förstå nordiska, europeiska och globala perspektiv på distribution och export.
 2. Ta hänsyn till Amazons påverkan på din distributionsstrategi.
 3. Anpassa export- och distributionsstrategier utifrån varumärkets styrka och tillgång till kapital.
 4. Förstå produktionens set-up och dess inverkan på strategin, inklusive MOQ och flexibilitet/snabbhet.

Intresseanmälan

Denna skräddarsydda workshop, som sträcker sig över 1-2 dagar, är designad för att anpassas efter ditt företags, organisationens eller myndighetens specifika behov och utmaningar. Workshopen täcker expertisområden som omvärldsanalys, BI, distributionsstrategi, produktsortiment och konkurrentsamarbete. Genom intervjuer och diskussioner för att förstå era behov, kommer workshopen att inkludera inspirerande seminarier, praktiska workshops och redovisningar. Avslutningsvis kommer en summering och take-aways från workshopen att presenteras för att säkerställa att ni får maximalt värde och inlärning från denna skräddarsydda upplevelse.

Kursen lämpar sig för: Företag, organisationer och myndigheter som vill anpassa en workshop för att möta sina specifika behov och utmaningar.

Du kommer lära dig:

 1. Anpassa en workshop baserat på expertis inom omvärldsanalys, BI, distributionsstrategi, produktsortiment och konkurrentsamarbete.
 2. Utveckla en strategi som tar hänsyn till viktiga trender inom sport- och outdoorvärlden.
 3. Skapa en hållbar distributionsstrategi och identifiera rätt tidpunkt för olika återförsäljare.
 4. Förstå rätt sortimentsbredd och djup för olika marknader.
 5. Skapa samarbete mellan branschkollegor och stärka er gemensamt.
 6. Identifiera potentiella samarbetsföretag och utveckla samarbetsstrategier.

 

 

Intresseanmälan

Föreläsare – Dinnovate Executive

Nils-Olof Lindersson

Som Senior Konsult inom Affärsstrategi och Prestanda använder Nils-Olof över 25 års omfattande erfarenhet som CFO, CIO och COO inom olika affärsområden i Norden, alltid med praktiska lösningar och kostnadseffektivitet som ledord. Nils-Olof är medgrundare av investmentbolaget e-Business Partner samt sitter i styrelsen för bland annat Corlin Eyewear, Dinnovate Academy och Proteinbolaget. Hans bakgrund inkluderar olika områden och branscher såsom bygg, tillverkning av kontorsmaterial och bubbelpooler, grossist- och detaljhandel (online, offline och omnichannel) inom byggmaterial, konsult- och programverksamhet för e-handelslösningar. Han är både organisations- och marknadsinriktad, eftersom det har visat sig vara en interaktiv nyckel för de flesta organisationer.  

Den breda IT-kunskapen är också en förutsättning för att snabbt få en överblick över affärsverksamheten och upptäcka potential och risker. Efter många år i ledningsgrupper och styrelser har han också sett behovet av att praktiskt förstå ett företag som en god grund för att utveckla hållbara strategier och lönsamhet över tid. Ett återkommande tema har varit förändringsledning, som att vända låg lönsamhet (Affärskontroll), stödja snabb tillväxt (Affärskontroll & Prognosprocesser) eller öka process- och rutineffektiviteten (t.ex. Shared Service Center, Affärsadministration, Koncernrapportering). Han har också deltagit i många processer för både förvärv och avyttringar.

Även om huvudområdet för roller har varit relaterat till ekonomi, har han genom åren också fått värdefull erfarenhet av andra operativa processer.  Framför allt har det varit relaterat till affärsutveckling/affärsmodell och logistik/handel, men självklart även inom IT-området i allmänhet.

Christopher Häggström

Christopher är en expert inom digitala och omnikanala strategier och transformationsprogram och verkar som rådgivare genom sitt företag 2N Consulting AB. Han har nyligen fungerat som Interim CDO för det anrika norska outdoorvarumärket Bergans, där han hjälpt till att bygga upp e-handelsavdelningen över flera marknader och stöttat strategiutvecklingen för framgångsrik konsumenthandel och varumärkesutveckling. Bergans genomförde en lyckad turn-around och såldes till Gjelsten Holding, mycket tack vare ökad försäljning via egen e-handelskanal.

Utöver sitt arbete med Bergans har Christopher varit Expert Advisor – Digital för det finska investmentbolaget Capman, där han bistått vid uppköpsprocesser av företag. Han har även arbetat med Ework Group, Harvey Nash, och HedinBil-gruppen. Christopher fungerar också som rådgivare till CEO och styrelser för flera bolag, såsom golfvarumärket Galvin Green.

Martin Kössler

Martin Kössler är en erfaren och respekterad profil inom nordiska konsumentvarumärken och har över 30 års erfarenhet av att hjälpa företag erövra marknader. Han grundade Scandinavian Outdoor Group (SOG) år 2001, ett branschinitiativ för att stödja outdoorbranschen, särskilt inom export. Martin har specifik expertis inom distributions- och exportstrategier för konsumentvarumärken, exempelvis genom sitt arbete som exportansvarig för Haglöfs, där han spelade en nyckelroll i företagets framgångsrika expansion till USA.

Utöver sitt arbete med SOG och Haglöfs har Martin varit styrelseordförande för Bergans Fritid AS i fyra år, där han ledde en översyn av varumärket, en digital transformation och en genomlysning av produkt- och kategoristrategin. Martin är även investerare och styrelseledamot i spännande bolag såsom USWE Sports AB, Polygiene AB och grundare samt styrelseledamot i Digital Crew Nordic AB.

Mattias Jonsson

Mattias Jonsson

Med en fot i teknik och en i affärer är Mattias största styrka att han känner till och förstår båda sidorna. Han vill alltid se affärsverksamheten ur både strategisk och teknisk synvinkel, och hans nyfikenhet får honom att vilja veta och förstå allt. Att se och förstå helheten och därifrån leverera stort värde för företaget är vad som motiverar honom.

Han har bred erfarenhet inom IT, särskilt inom e-handel och fintech. Han har även mångårig erfarenhet av utveckling och arkitektur, de senaste åren mer som influencer, facilitator och “bollplank”.

Hans nuvarande fokus:

· Skapa effektiva, väl fungerande team och organisationer

· Agilt tänkande och kontinuerlig förbättring

· Rekrytering och employer branding

Hans motto är “Gör rätt saker och gör dem rätt!”

Lämna intresseanmälan