Betald annonsering i sociala medier

Kursen ger dig en bra praktisk inblick i hur man annonserar på sociala medier. Du får även förståelse för vilka olika sociala medier som finns, hur man sätter upp kampanjer och hur du optimerar de kampanjer man har. Du får även verktyg för att sätta upp relevanta KPIer att styra mot samt hur man bygger en specifik typ av kampanj som kallas Evergreen.
Mathias Khemiri · 1 december, 2021

I denna kurs ligger fokus på hur man jobbar med betald annonsering i sociala medier. Du kommer få kunskap om olika sociala medie-kanaler, vilken målgrupp som använder de olika kanalerna och hur du väljer rätt kanal som passar din verksamhet. Du kommer även få kunskap om hur du sätter upp en funnel som hela tiden arbetar för att skapa ny trafik samt hur du sätter upp en retargetingstruktur för att bearbeta trafiken längs resan i funneln.

Du kommer lära dig hur man sätter upp Evergreenkampanjer men även lära dig hur man kan jobba med optimering och analys av pågående kampanjer. Hur vet man när en kampanj levererar eller underpresterar, hur kan man sätta upp ett A/B test för att hela tiden ha en optimal kampanjstruktur. En viktig del av att lyckas med sin betalda annonsering är även att jobba med rätt content. Efter avslutad kurs kommer du ha en stor förståelse för hur du bör jobba med content och vilka olika format som de olika placeringarna bör ha.

Kursen kommer även ge dig insikter och kunskap i vilka KPI:er man bör sätta upp och hur man kan bygga en enkel rapportmall som i realtid rapporterar ditt resultat.

Gör en intresseanmälan för att få mer information om kursen

Om läraren

Mathias Khemiri

Ägare och VD för Zynq Media Group och har jobbat med performance marketing i dryga 10 år. Håller även kurser inom områdena sociala medier och dataanalys i YH-utbildningen Marketing Automation Specialist.

1 Kurs

+27 inskriven
Ej inskriven
5596 sek

Kurs Inkluderar

  • 20 lektioner
  • 6 Quiz
  • Kurs Certificate