Dataanalys med Python

I denna kurs om dataanalys med Python får du en solid introduktion till dataanalysens fundament. Du kommer att utbildas i att importera, bearbeta och visualisera omfattande datamängder med hjälp av Python, ett programmeringsspråk som är centralt inom dataanalys. Kursen utrustar dig med den grundläggande kunskapen som behövs för att antingen starta din egen analysverksamhet eller fortsätta din utbildning inom området. Med Python som ett av de mest efterfrågade programmeringsspråken för dataanalys, öppnar denna kurs dörrar till många attraktiva möjligheter.
Learnesy · 22 mars, 2024

I den här webbaserade kursen om Dataanalys med Python,  kommer du att introduceras till de fundamentala teknikerna för att importera, visualisera och omvandla stora volymer data med hjälp av Python. Kursen omfattar essentiella ämnen såsom datahantering, framställning av visualiseringar (inklusive histogram), samt hur du använder specifika Python-bibliotek avsedda för dataanalys. Du kommer att stärka din kunskap genom hands-on övningar och tester, vilket förbereder dig väl antingen för egna dataanalysprojekt eller fortsatta studier inom fältet.

Kursens utveckling har skett i samarbete med dataanalys.se, vilket garanterar att du får insikter direkt från branschen under kursens gång. Det betyder att de tekniker och principer du lär dig är djupt rotade i verkliga arbetsmetoder. Denna integration ger dig en robust grund för att arbeta med dataanalys i Python.

Denna kurs är särskilt anpassad för dig som är nybörjare och kräver inga förkunskaper i programmering. I samarbete med dataanalys.se har vi producerat korta och informativa videolektioner som steg för steg visar hur Python kan tillämpas för att analysera data, vilket gör kursen till ett utmärkt val för den som vill komma igång med dataanalys.

 • Ca 2 lektioner fördelade på 5 kapitel.
 • Total videotid: ca 60 minuter.
 • Beräknad tid för att göra kursen inklusive quiz: 3 timmar.
 • Genomsnittlig längd per lektion: 3 minuter.
 • Personligt kursbevis efter genomförd kurs.
 • Tillgång till kursen i 12 månader.

Kursinnehåll

Kapitelinnehåll

3 Lektioner

 • Introduktion
 • Programvaror
 • Jupyter Notebook

Kapitelinnehåll

3 Lektioner

 • Introduktion
 • Programvaror
 • Jupyter Notebook

Kapitelinnehåll

4 Lektioner  I  1 Prov

 
 • Importera data
 • Dataframes
 • Datatyper
 • Na-värden

Kapitelinnehåll

4 Lektioner  I  1 Prov

 • Kolumner
 • Histogram
 • Groupby
 • Grafer och tabeller

Kapitelinnehåll

8 Lektioner  I  1 Prov

 • Datatvätt
 • Datatvätt del 2
 • Byt namn på kolumner
 • Sök och ersätt
 • Skapa ny dataframe från befintlig
 • Sortera en dataframe per kolumn
 • Hantera dubletter
 • Konvertera serie till en dataframe

Kapitelinnehåll

4 Lektioner  I  1 Prov

 • Kombinera dataframes
 • Exportera data till en Excel-fil
 • Regressionsanalys
 • Sammanfattning

Om läraren

Learnesy

Med Learnesys onlinekurser i Excel, powerprogram och dataanalys höjer ni snabbt ert teams expertis. Förutom att erbjuda flertalet kurser inom Excel, erbjuder Learnesy även onlinekurser i bla SQL, Python och Power BI.

8 Kurser

Ej inskriven
2995 sek