Excelkurs för HR

Efter att ha utfört kundundersökningar har Learnesy identifierat Excel som ett viktigt verktyg för de som arbetar med HR. Som svar på detta har vi skapat en specialiserad Excelkurs för HR, designad för att effektivisera arbetsprocesser, minimera manuellt arbete och stärka beslutsunderlag. Kursen täcker allt från grundläggande funktioner till avancerade analyser, specifikt anpassade för HR:s behov. Genom att delta i kursen förbättrar du din förmåga att hantera personaldata, analysera prestanda och skapa övertygande rapporter
Learnesy · 12 mars, 2024

Denna kurs erbjuds online och består av korta lektioner tillsammans med ett omfattande utbud av övningar. Vi har samlat de mest essentiella Excel-funktionerna från olika kurser och skapat en grundkurs som är skräddarsydd för HR. För att säkerställa att du verkligen lär dig Excel, innehåller varje lektion ett quiz där du kan testa dina färdigheter. Dessutom innehåller många lektioner praktiska Excel-uppgifter, så att du får handfast erfarenhet av programmet. Förvänta dig att spendera ungefär hälften av kursens totala tid på att genomföra dessa quiz och praktiska övningar.

 • 33 lektioner fördelade på 5 kapitel.
 • Beräknad tid för att göra kursen inklusive quiz: 4 timmar.
 • Genomsnittlig längd per lektion: 2–3 minuter.
 • Personligt kursbevis efter att du har gjort 100 procent av kursen.

Kursinnehåll

Kapitelinnehåll

6 lektioner  I  1 prov

 • Menyer och inställningar
 • Navigering
 • Skriv din första formel
 • Skapa funktioner
 • Komplicerade formler
 • Absolut och relativ cellreferens

Kapitelinnehåll

6 lektioner  I  1 prov

 • Menyer och inställningar
 • Navigering
 • Skriv din första formel
 • Skapa funktioner
 • Komplicerade formler
 • Absolut och relativ cellreferens

Kapitelinnehåll

4 lektioner  I  1 prov

 • Visuell formatering av celler
 • Formatera tal
 • Formatera datum och tid
 • Villkorsstyrd formatering

Kapitelinnehåll

10 lektioner  I  1 prov

 • OM-funktionen
 • Summerande funktioner
 • Funktioner för antal
 • LETARAD
 • XLETAUPP
 • Datumfunktioner
 • MEDEL.OM
 • OMFEL
 • Logiska funktioner
 • Logiken bakom kombinerade funktioner

Kapitelinnehåll

6 Lektioner  I  1 prov

 • Formatera som tabell
 • Skapa en databas
 • Snabbfyllning
 • Sortera
 • Delsumma
 • Filter

Kapitelinnehåll

7 lektioner  I  1 prov

 • Skapa en pivottabell
 • Hantera en pivottabell
 • Filter och utsnitt
 • Gruppera datum i en pivottabell
 • Gruppera kolumner och rader i en pivottabell
 • Uppdatera en pivottabell
 • Excel-templat för HR

Om läraren

Learnesy

Med Learnesys onlinekurser i Excel, powerprogram och dataanalys höjer ni snabbt ert teams expertis. Förutom att erbjuda flertalet kurser inom Excel, erbjuder Learnesy även onlinekurser i bla SQL, Python och Power BI.

8 Kurser

Ej inskriven
2995 sek