LEAD GENERATION & MARKET AUTOMATION

50 YH poäng/10 veckor (Heltid)

Behörighetskrav: Gymnasieexamen eller motsvarande, Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2 eller Reell Kompetens.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri, endast kostnad för litteratur tillkommer
 
Datum: Kursen startar 11 oktober och slut 17 december.
Utbildningsbevis: Efter avslutad, godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis ifrån Myndigheten för Yrkeshögskolan, betygsskala IG, G & VG.
 

Seminarietider/Schema

 • V 41 – 50
 • Lärarledd tid 5 timmar/v, fördelat på 3 tillfällen.

Kursen är 10 veckor heltid med start 11 oktober och slut 17 december.

LEAD GENERATION & MARKET AUTOMATION

50 YH poäng/10 veckor (Heltid)

Denna kurs är en delkurs i Yrkeshögskoleutbildningen ”Marketing Automation Specialist”. Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa denna kurs, endast kostnad för litteratur tillkommer.

Upplägg och genomförande
Kursen är nätbaserad med digitala lektioner 2×2 timmar/vecka och tillgång till handledare 1 timmar/vecka. Du läser kursen tillsammans med befintlig klass som läser hela utbildningen.

Kursens syfte
Kursen syfte är ge kännedom kring Lead Generation och Market Automation, vad respektive begrepp innebär och hur de används i marknads- och försäljningssyfte. Vidare får den studerande färdighet att hantera en tjänst och förståelse för dess nytta och tillämpning hos säljkåren.

Mål
Målet med kursen är att den studerande kan identifiera kvalificerade leads till säljaren och underlag hur varje kunds köpengagemang och behov ser ut.

Kunskaper
Kursen ger kunskaper om

 • analys av digital kunddata från flera källor och nytta av dessa insamlade beteenden för automatisering och planering av marknads/säljkampanjer
 • omnichannel marketing
 • automationssystem för att generera en kampanj
 • att skicka SMS och push-notiser och posta på sociala medier efter ett förutbestämt tidsschema
 • retargeting

Färdigheter
Kursen ger färdighet att

 • använda analyssystem för insamling av kunddata från olika källor
 • skapa personliga men automatiserade interaktioner med kunder i olika faser
 • konfigurera en tjänst för Lead Generation och serva B2B- säljare/säljkåren med skarpa leads
 • automatisera rutinuppgifter inom marknadsföring och försäljning
 • använda och kommunicera med engelsk terminologi för området

Kompetenser
Efter avslutad kurs har den studerande kompetens att använda kunddata och individuella beteendemönster som samlats in från flera källor, för att informera om och främja personliga interaktioner i realtid och bidra till att säljarna når potentiella och köpklara kunder. Den studerande har även kompetens att förstå säljares arbetssituation och hur denne bäst servas med hjälp av i kursen förklarade moderna verktyg och processer.

Intresseanmälan