Vad är marketing automation?

Person ritar ett flöde av händelser

Marketing automation har de senaste åren varit ett oerhört populärt ämne och ’buzzword’ på marknadsavdelningar och företag runt om i världen. Enkelt förklarat handlar marketing automation om att sända rätt budskap, till rätt person, vid rätt tillfälle. Automatiserad och riktad marknadsföring baserad på kundens, eller den presumtiva kundens, beteende.

Verktyg hjälper dig att automatisera aktiviteter som e-post och hantering av potentiella kunder. Under tiden som verktygen arbetat med det som satts upp kan du istället arbeta och maximera andra processer i din marknadsföring.

Marketing automation är en genväg mot slutmålet som är att öka intäkterna. Den enkla menyn består av att driva in trafik till webbsidan, omvandla trafiken till leads och inkomna leads till kunder. Med automatisering får du ut det mesta av din tid och budget. Tidskrävande arbete som att manuellt hålla koll på leads, vart de är i sin köpresa och notifiera säljkåren är ett minne blott.

MA för korta och långa köpresor

Marketing automation kan vara något så grundläggande som att skicka ut en personlig födelsedagshälsning med en rabattkod till en befintlig kund. Det kan samtidigt vara ett förutbestämt flöde av e-mail som skickas ut till ett lead beroende på personens beteende. Det finns korta och långa köpresor som kan vara mer eller mindre komplicerade – men i alla olika fall kan MA hjälpa dig att öka konverteringen. Vårdande av leads per automatik ger dig inte bara mer tid för annat, verktygen gör det även lättare att rapportera dina marknadsföringsinsatser. Många verktyg och områden faller under ämnet Marketing automation och är viktiga beståndsdelar för att en bra automatisering ska bli verklighet. Utan bra innehåll faller det hela väldigt snabbt och segmenteras inte listorna korrekt i ert CRM blir det svårt att nå rätt personer med rätt budskap.

Utbilda dig inom marketing automation

Tillsammans med Yrkesakademin tog vi på Dinnovate fram en av Europas första distansutbildningar inom marketing automation. Utbildningen är på 2 år (400 YH-poäng) samt går på distans, och det fanns flera anledningar till att vi tog fram utbildning. Den allra största var det akuta behovet av just denna typ av kompetens och kunskap på arbetsmarknaden.

Läs mer och ansök till utbildningen >

Relaterade artiklar